Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

Označení (jednací číslo): UDJ3/01

Popis (anotace):

Tento metodický návod vydává Ministerstvo vnitra za účelem sjednocení postupu orgánů územních samosprávných celků při zřízení a vedení elektronické úřední desky.


Vyvěšeno: 01.01.2012

Sejmuto: 31.12.2112

Zveřejnil (zodpovídá):